Shitje dhe blerje me përfitim maksimal

Shportë

Shporta juaj është bosh

Kthehu te dyqani

Politikat e Privatësisë

Ky njoftim privatësie për “Shtepia e ofertave” përshkruan se si dhe pse mund të mbledhim, ruajmë, përdorim dhe/ose përpunojmë informacionin tuaj kur ju përdorni shërbimet tona, si p.sh. kur:

 • Vizitoni faqen tonë të internetit www.shtepiaeofertave.al , ose çdo faqe interneti tonën që lidhet me këtë njoftim privatësie
 • Angazhoheni me ne në mënyra të tjera të lidhura, duke përfshirë çdo shitje dhe marketing per artikujt.

Pyetje apo shqetësime? Leximi i këtij njoftimi të privatësisë do t’ju ndihmojë të kuptoni të drejtat dhe zgjedhjet tuaja të privatësisë. Nëse nuk jeni dakord me politikat dhe praktikat tona, ju lutemi mos përdorni Shërbimet tona. Nëse keni akoma pyetje apo shqetësime, ju lutemi na kontaktoni në [email protected] ose [email protected].

TABELA E PËRMBAJTJES:

PËRMBLEDHJE E PIKAVE KYÇE

Kjo përmbledhje ofron pika kyçe nga njoftimi ynë i privatësisë, por ju mund të mësoni më shumë detaje rreth cilësdo prej këtyre temave duke klikuar lidhjen që ndjek çdo pikë kyçe ose duke përdorur tabelën tonë të përmbajtjes për të gjetur seksionin që kërkoni.

Çfarë informacioni personal përpunojmë? Kur vizitoni, përdorni ose navigoni Shërbimet tona, ne mund të përpunojmë informacione personale në varësi të mënyrës se si ndërveproni me “Shtepia e ofertave” dhe Shërbimet, zgjedhjet që bëni dhe produktet dhe veçoritë që përdorni.

A përpunojmë ndonjë informacion të ndjeshëm personal? Ne nuk përpunojmë informacione të ndjeshme personale.

A marrim ndonjë informacion nga palët e treta? Ne nuk marrim asnjë informacion nga palët e treta.

Si e përpunojmë informacionin tuaj? Ne përpunojmë informacionin tuaj për të ofruar, përmirësuar dhe administruar Shërbimet tona, për të komunikuar me ju, për sigurinë dhe parandalimin e mashtrimit dhe për të respektuar ligjin. Ne gjithashtu mund të përpunojmë informacionin tuaj për qëllime të tjera me pëlqimin tuaj. Ne përpunojmë informacionin tuaj vetëm kur kemi një arsye ligjore të vlefshme për ta bërë këtë.

Në çfarë situatash dhe me cilat palë ndajmë informacionin personal? Ne mund të ndajmë informacion në situata specifike dhe me palë të treta specifike.

Cilat janë të drejtat tuaja? Në varësi të vendit ku ndodheni gjeografikisht, ligji i zbatueshëm i privatësisë mund të nënkuptojë se ju keni disa të drejta në lidhje me informacionin tuaj personal. Si i ushtroni të drejtat tuaja? Mënyra më e lehtë për të ushtruar të drejtat tuaja është duke paraqitur një kërkesë për akses për subjektin e të dhënave ose duke na kontaktuar. Ne do të shqyrtojmë dhe do të veprojmë sipas çdo kërkese në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

1. ÇFARË INFORMACIONI MBLEDHIM?

Ne mbledhim informacione personale që ju na jepni.

Ne mbledhim informacione personale që ju na jepni vullnetarisht kur shprehni interesin për të marrë informacion rreth nesh ose produkteve dhe shërbimeve tona, kur merrni pjesë në aktivitete mbi Shërbimet, ose ndryshe kur na kontaktoni.

Informacioni personal i dhënë nga ju. Informacioni personal që mbledhim varet nga konteksti i ndërveprimeve tuaja me ne dhe Shërbimet, zgjedhjet që bëni dhe produktet dhe veçoritë që përdorni. Informacioni personal që mbledhim mund të përfshijë sa vijon:

 • Emër/Mbiemër
 • Nr. Kontakti & Adresë e-maili
 • Informacione demografike si vendi, rajoni, qyteti, adresa e shtëpisë, kodi postar, preferencat dhe interesat.
 • Çdo Informacion tjetër lidhur me sondazhet dhe / ose ofertat e klientëve.

Informacion i ndjeshëm. Ne nuk përpunojmë informacione të ndjeshme.

Të gjitha informacionet personale që ju na jepni duhet të jenë të vërteta, të plota dhe të sakta, dhe ju duhet të na njoftoni për çdo ndryshim në këto informacione personale.

2. ÇFARE BEJME ME INFORMACIONI QE MBLEDHIM?

Ne përdorim informacionin tuaj për të ofruar, përmirësuar dhe administruar Shërbimet tona, për të komunikuar me ju, për sigurinë dhe parandalimin e mashtrimit dhe për të respektuar ligjin. Ne gjithashtu mund të përpunojmë informacionin tuaj për qëllime të tjera me pëlqimin tuaj.

Ne përdorim informacionin tuaj personal për një sërë arsyesh, në varësi të mënyrës se si ndërveproni me Shërbimet tona, duke përfshirë:

 • Për të përmbushur dhe menaxhuar porositë tuaja. Ne mund të përpunojmë informacionin tuaj për të përmbushur dhe menaxhuar porositë, pagesat, kthimet dhe shkëmbimet tuaja të bëra përmes Shërbimeve.
 • Për t’ju informuar mbi shitjet e artikujve në pronësinë tuaj, të cilat ne i kemi ekspozuar për shitje, sipas marreveshjes me ju.
 • Per t’ju njohur informuar mbi ofertat që “Shtepia e Ofertave” ka në periudha të caktuara.

3. KUR DHE ME KË NDAJMË INFORMACIONET TUAJ PERSONALE?

Ne mund të ndajmë informacion në situata specifike të përshkruara në këtë seksion dhe/ose me palët e treta në vijim.

Mund të na duhet të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 • Transferimet e biznesit. Ne mund të ndajmë me ju tranferimin e dyqanit ne nje zone tjeter te qytetit.
 • Bashkepunimet e biznesit. Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj në lidhje me ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjeje të aseteve të kompanisë, financimin ose blerjen e të gjithë ose një pjese të biznesit tonë nga një kompani tjetër.
 • Kur përdorim API të Platformës së Hartave Google. Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me disa API të Platformës së Hartave Google ( p.sh. API Google Maps, API Places).

4. A PËRDORIM COOKIE DHE TEKNOLOGJI TË TJERA GJURMIMI?

Ne mund të përdorim cookie dhe teknologji të tjera gjurmimi për të mbledhur dhe ruajtur informacionin tuaj.

 • Cookie është një skedar i vogël që kërkon leje për t’u vendosur në hard diskun e kompjuterit tuaj. Pasi të bini dakord, skedari shtohet dhe cookie ndihmon në analizimin e trafikut në internet ose ju informon kur vizitoni një faqe interneti të veçantë. Cookies lejojnë që aplikacionet në internet t’ju përgjigjen juve si individ. Aplikacioni mund të përshtatë veprimtarinë e tij me nevojat, pëlqimet dhe mospëlqimet tuaja duke mbledhur dhe mbajtur mend informacion lidhur me preferencat tuaja.
 • Ne përdorim cookies për regjistrimin e trafikut për të identifikuar se cilat faqe të websitit po përdoren. Kjo na ndihmon të analizojmë të dhënat në lidhje me trafikun e faqeve në internet dhe të përmirësojmë faqen tonë duke e përshtatur atë me nevojat e klientit. Ne e përdorim këtë informacion vetëm për qëllime të analizave statistikore dhe më pas të dhënat hiqen nga sistemi.
 • Në përgjithësi, cookies na ndihmojnë të përmirësojmë përvojën tuaj në faqen tonë të internetit, duke na mundësuar që të monitorojmë se cilat faqe ju duken të dobishme dhe cilat jo. Një cookie në asnjë mënyrë nuk na jep akses në kompjuterin tuaj ose ndonjë informacion në lidhje me ju, përveç të dhënave që zgjidhni të ndani me ne. Ju mund të zgjidhni të pranoni ose refuzoni cookies. Shumica e shfletuesve të internetit pranojnë automatikisht cookies, megjithatë ju mund të modifikoni cilësimet e shfletuesit tuaj për të refuzuar cookies nëse preferoni. Nga ana tjetër, ky veprim mund t’ju pengojë të përfitoni plotësisht nga faqja jonë e internetit.
 • Kompania jonë përdor cookies në mënyrë që t’ju identifikojmë në faqen e internetit dhe të regjistrojmë preferencat tuaja të zgjedhura më parë. Kjo mund të përfshijë gjuhën të cilën preferoni dhe vendndodhjen në të cilën ndodheni. Gjithashtu ne përdorim këto cookies për të mbledhur informacione në lidhje me vizitën tuaj në faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen që keni pare.

5. LISTA E COOKIES QE NE MBLEDHIM

 • Tabela e mëposhtme liston cooki-es që ne mbledhim dhe cfarë informacioni ruajnë ato.
Emri i Cookie-tPërshkrimi i Cookie-t
FORM_KEYRuan çelësat e krijuar në mënyrë të rastësishme që përdoren për të parandaluar kërkesat e maskuara.
PHPSESSIDID-ja e sesionit tuaj në server.
GUEST-VIEWLejon vizitorët të shikojnë dhe të editojnë porositë e tyre.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTNjë link për tek informacioni në lidhje me shportën tuaj dhe historikun e produkteve të kqyrur, nëse e keni kërkuar këtë.
STFInformacione mbi produkte te cilat ua keni dërguar me email miqve tuaj.
STORELokaliteti i dyqanit ose gjuha që keni përzgjedhur.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIETregues nëse një klient ka lejuar përdorimin e cookies.
MAGE-CACHE-SESSIDLehtëson përdorimin e kujtesës kashe në shfletues për t’i bërë faqet të ngarkohen më shpejt.
MAGE-CACHE-STORAGELehtëson përdorimin e kujtesës kashe në shfletues për t’i bërë faqet të ngarkohen më shpejt.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATIONLehtëson përdorimin e kujtesës kashe në shfletues për t’i bërë faqet të ngarkohen më shpejt.
MAGE-CACHE-TIMEOUTLehtëson përdorimin e kujtesës kashe në shfletues për t’i bërë faqet të ngarkohen më shpejt.
SECTION-DATA-IDSLehtëson përdorimin e kujtesës kashe në shfletues për t’i bërë faqet të ngarkohen më shpejt.
PRIVATE_CONTENT_VERSIONLehtëson përdorimin e kujtesës kashe në shfletues për t’i bërë faqet të ngarkohen më shpejt.
X-MAGENTO-VARYLehtëson përdorimin e kujtesës kashe në shfletues për t’i bërë faqet të ngarkohen më shpejt.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSIONLehtëson përkthimin e përmbajtjes në gjuhët e tjera.
MAGE-TRANSLATION-STORAGELehtëson përkthimin e përmbajtjes në gjuhët e tjera.

6. SA KOHE E RUAJMË INFORMACIONIN TUAJ?

Ne e ruajmë informacionin tuaj për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e përshkruara në këtë njoftim privatësie, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji.

Ne do t’i mbajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë njoftim privatësie, përveç nëse kërkohet ose lejohet me ligj një periudhë më e gjatë ruajtjeje (siç janë kërkesat tatimore, kontabiliteti ose kërkesa të tjera ligjore).

Kur nuk kemi nevojë të vazhdueshme legjitime të biznesit për të përdorur informacionin tuaj personal, ne ose do t’i fshijmë ose anonimizojmë këto informacione, ose, nëse kjo nuk është e mundur (për shembull, për shkak se informacioni juaj personal është ruajtur në arkivat rezervë), atëherë ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale dhe do t’i izolojmë ato nga çdo përdorim i mëtejshëm derisa të jetë e mundur fshirja.

7. KONTROLL MBI TE DHENAT TUAJA PERSONALE

 • Ju mund të zgjidhni qe të kufizoni mbledhjen ose përdorimin e informacionit tuaj personal në mënyrat e mëposhtme:
  1. Në cdo rast që ju kërkohet të plotësoni një formular në faqen zyrtare online, kërkoni kutinë (opsionin) që mund të klikoni për të treguar që ju nuk doni që informacioni të përdoret nga askush për qëllime direkte marketing.
  2. Nëse më parë keni rënë dakord me ne për të përdorur informacionin tuaj personal për qëllime direkte marketing, ju keni të drejtë në çdo kohë të ndaloni kompaninë tonë të mos ju kontaktojë për këto të fundit.
  3. Ne nuk do të shesim, shpërndajmë ose japim me qira informacionin tuaj personal palëve të treta nëse nuk kemi lejen tuaj ose nuk kërkohet nga ligji për ta bërë këtë. Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për t’ju dërguar informacione promovuese për palët e treta për të cilat mendojmë se mund t’ju duken interesante nëse ju e dëshironi këtë.
  4. Ju mund të kërkoni detaje të informacionit personal që ne kemi në lidhje me ju sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 9887 te dates 10.03.2008,ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014. Për këte mund t’ju kërkohet të paguani një tarifë te vogël. Nëse dëshironi një kopje të informacionit personal të mbajtur mbi ju, ju lutemi na dërgoni me email këtë kërkesë duke na shkruar në informacionin e dhënë tek rubrika “Na Kontaktoni”.
  5. Nëse besoni se çdo informacion që po mbajmë mbi ju është i pasaktë ose i paplotë, ju lutemi na shkruani ose dërgoni me email sa më shpejt të jetë e mundur, në adresat e lartpërmendura. Ne menjëherë do të korrigjojmë çdo informacion që është i pasaktë.

Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me të drejtat tuaja të privatësisë, mund të na dërgoni email në [email protected] ose [email protected].

8. KONTROLLET PËR KARAKTERISTIKAT E MOS GJURMIMIT

Shumica e shfletuesve të uebit dhe disa sisteme operative celulare dhe aplikacione celulare përfshijnë një veçori ose cilësim Mos-Gjurmo (‘DNT’) që mund ta aktivizoni për të sinjalizuar preferencën tuaj të privatësisë që të mos monitorohen dhe mblidhen të dhëna për aktivitetet tuaja të shfletimit në internet. Në këtë fazë nuk është finalizuar asnjë standard teknologjik uniform për njohjen dhe zbatimin e sinjaleve DNT. Si i tillë, ne aktualisht nuk i përgjigjemi sinjaleve të shfletuesit DNT ose ndonjë mekanizmi tjetër që komunikon automatikisht zgjedhjen tuaj për të mos u gjurmuar në internet. Nëse miratohet një standard për gjurmimin në internet që duhet të ndjekim në të ardhmen, ne do t’ju informojmë për këtë praktikë në një version të rishikuar të këtij njoftimi të privatësisë.

9. SI MUND TË RISHIKONI, PËRDITËSONI APO TË FSHINI TË DHËNAT QË MBLEDHIM NGA JU?

Bazuar në ligjet në fuqi të vendit tuaj, ju mund të keni të drejtën të kërkoni qasje në informacionin personal që mbledhim nga ju, ta ndryshoni atë informacion ose ta fshini atë. Për të kërkuar rishikimin, përditësimin ose fshirjen e informacionit tuaj personal, ju lutemi plotësoni dhe paraqisni një kërkesë për qasje të subjektit të të dhënave .

Shtëpia e ofertave
Rruga Sami Frashëri
TIRANË, Shqipëri
[email protected]
[email protected]